Về Nhịp sinh học

Nhịp sinh học là một mô hình tuần hoàn giả thuyết về sự thay đổi trong sinh lý học, cảm xúc, và trí tuệ.

Bạn có thể kiểm tra ở đây của bạn, hoặc tính toán nhịp sinh học của gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn, nếu bạn biết ngày sinh nhật của họ.

Nhịp sinh học

Sinh nhật:

Ngày: Tháng: Năm:  

(Goobix.com không lưu trữ bất kỳ loại thông tin sinh nhật)

Quay lại trang chính

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.