Về Nhịp sinh học

Nhịp sinh học là một mô hình tuần hoàn giả thuyết về sự thay đổi trong sinh lý học, cảm xúc, và trí tuệ.

Bạn có thể kiểm tra ở đây của bạn, hoặc tính toán nhịp sinh học của gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp của bạn, nếu bạn biết ngày sinh nhật của họ.

Nhịp sinh học

Sinh nhật:

Ngày: Tháng: Năm:  

(Goobix.com không lưu trữ bất kỳ loại thông tin sinh nhật)

Quay lại trang chính


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: