Tắt đèn

Cấp: 1 (ra khỏi 30)   [>> cấp độ tiếp theo]

Thử lại bảng này

Tạo một cấu hình mới, với cùng một mức độ khó

Tắt đèn - Các quy tắc

Trò chơi Tắt đèn có các quy tắc sau:

  • mục đích của trò chơi là tắt tất cả các đèn trên bảng
  • nhấp vào một hình vuông chuyển trạng thái sét
  • nhấp vào một hình vuông cũng chuyển trạng thái của các nước láng giềng Bắc, Nam, Đông và Tây
  • tất cả các cấp được tạo ra ngẫu nhiên, nhưng họ có xu hướng tăng khó khăn

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: