Simon nói

Bắt đầu trò chơi

Ghi bàn: 0

Điểm cao: 0

Simon nói - Tổng quan

Mục đích của trò chơi này là nhấp vào cùng một màu sắc như máy tính đã làm, theo thứ tự tương tự. Ban đầu dãy màu có chiều dài 1. Mỗi lần bạn quản lý để tái tạo nó một cách chính xác, chiều dài của nó được tăng lên 1. Sai lầm sẽ đặt lại điểm số của bạn về 0 (nhưng điểm cao được giữ lại).

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: