Simon nói

Bắt đầu trò chơi

Ghi bàn: 0

Điểm cao: 0

Simon nói - Tổng quan

Mục đích của trò chơi này là nhấp vào cùng một màu sắc như máy tính đã làm, theo thứ tự tương tự. Ban đầu dãy màu có chiều dài 1. Mỗi lần bạn quản lý để tái tạo nó một cách chính xác, chiều dài của nó được tăng lên 1. Sai lầm sẽ đặt lại điểm số của bạn về 0 (nhưng điểm cao được giữ lại).

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.