Bế tắc bóng đá - các quy tắc

Các quy tắc rất đơn giản: bạn chọn một quả bóng và nhấp vào nơi bạn muốn di chuyển nó. Máy tính sẽ làm điều tương tự, nhưng anh ta sẽ di chuyển các quả bóng sang phải, và bạn sẽ di chuyển các quả bóng lên trên cùng. Nếu ai đó không thể di chuyển, ông sẽ mất các trò chơi.

Bế tắc bóng đá

Bắt đầu một trò chơi mới 4x4 Bắt đầu một trò chơi mới 6x6

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: