Bế tắc bóng đá - các quy tắc

Các quy tắc rất đơn giản: bạn chọn một quả bóng và nhấp vào nơi bạn muốn di chuyển nó. Máy tính sẽ làm điều tương tự, nhưng anh ta sẽ di chuyển các quả bóng sang phải, và bạn sẽ di chuyển các quả bóng lên trên cùng. Nếu ai đó không thể di chuyển, ông sẽ mất các trò chơi.

Bế tắc bóng đá

Bắt đầu một trò chơi mới 4x4 Bắt đầu một trò chơi mới 6x6

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.