Câu đố toán học

Số phiên bản làm lại

A =
B =
C =
D =


Bạn có thể sử dụng các mũi tên để di chuyển giữa 3 remakes có sẵn.

Câu đố toán học - Các quy tắc

Sau lớp toán, bảng đen đã bị xóa, nhưng một cái gì đó vẫn còn. Biết rằng đó là một bổ sung, và rằng mỗi biểu tượng còn lại đã được thay thế bằng một lá thư, cố gắng làm lại việc bổ sung. Khi tất cả 4 chữ số là chính xác, một thông báo chúc mừng sẽ xuất hiện. Chúc may mắn!

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: