Futoshiki

Kích thước bảng: Khó khăn:       Nhấn vào:      

Quy tắc của trò chơi

Futoshiki:

  • cũng được biết đến dưới cái tên Bất bình đẳng .
  • là một câu đố chơi được trên một bảng vuông có kích thước cố định (5x5 ví dụ).
  • mỗi hình vuông hội đồng quản trị cuối cùng phải chứa một chữ số từ 1 lên đến kích thước hội đồng quản trị.
  • trên mỗi hàng hoặc cột, mỗi chữ số phải xuất hiện chính xác một lần.
  • lúc đầu chỉ có một số ô vuông được tiết lộ, người chơi phải khám phá phần còn lại.
  • nếu hội đồng quản trị chứa bất bình đẳng giữa các ô vuông, chúng phải được tôn trọng.
  • mỗi câu đố có một giải pháp độc đáo và không có đoán là cần thiết để khám phá ra nó.
  • để di chuyển, chọn một hình vuông và nhấn một chữ số bàn phím hoặc 0 (zero) để xóa nó.

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: