Bốn trong dòng

Bốn trong dòng - Tổng quan

Trò chơi này có thể chơi được với máy tính. Bạn chơi với dấu O, và máy tính chơi với dấu X. Mục đích là tạo 4 dấu hiệu liên tiếp của riêng bạn, trên cùng một dòng, cột, hoặc theo đường chéo.

Một động thái bao gồm việc đặt dấu hiệu của riêng bạn vào một trong 13 cột đó, theo lựa chọn của bạn. Dấu hiệu sẽ rơi xuống phía chân cột, cho đến khi nó đạt đến một dấu hiệu khác. Do đó, các cột sẽ được lấp đầy từ dưới lên.

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.