Ma trận nói

Ma trận nói - Các quy tắc

Ma trận nói là một trò chơi mà bạn phải sử dụng bộ nhớ của bạn để lấp đầy ma trận và tái tạo một mô hình mà không có sai lầm.

  • thứ tự mà bạn bấm vào các ô không quan trọng.
  • để tái tạo mẫu, bạn chỉ phải nhấp vào các ô thuộc mẫu.
  • cho mỗi ô đúng nhấp bạn nhận được 10 điểm; nếu bạn nhấp vào một ô sai thì nỗ lực hiện tại sẽ kết thúc.
  • bạn có một số lượng giới hạn các thử nghiệm ở đầu; mỗi mô hình sẽ giảm điều này một.
  • khi không còn thử nghiệm nữa, bạn sẽ thấy một số điểm tổng thể mô tả hiệu suất trò chơi tổng thể của bạn.

Trò chơi còn được gọi là Memory Matrix và nó thuộc nhóm trò chơi Simon Says .

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: