Rắn







Tốc độ di chuyển:


Tốc độ tăng trưởng:

Rắn - Các quy tắc

Mục đích của trò chơi là chạm vào các ngôi sao từ màn hình với đầu con rắn đỏ. Đánh cạnh hoặc một phần khác của con rắn với đầu của nó kết thúc trò chơi. Nhấp vào nút bắt đầu để bắt đầu trò chơi.

Các phím điều khiển là: B - trái, M - đúng, J - lên, N - xuống. Bạn cũng có thể sử dụng các phím mũi tên để điều khiển con rắn.

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.