Câu đố số, trò chơi, trực tuyến
Câu đố số - các quy tắc

Bạn phải sắp xếp các số theo thứ tự, từ 1 đến 15. Bốn số đầu tiên, từ 1 đến 4, phải được đặt hàng trên hàng đầu tiên, 4 số tiếp theo trên hàng thứ hai và vân vân. Trên hàng cuối cùng, ở bên phải, hình vuông trống phải được đặt.

Di chuyển hợp lệ bao gồm việc hoán đổi một hình vuông được đánh số với hình vuông trống. 2 ô vuông được hoán đổi phải là hàng xóm (ô vuông được đánh số phải được đặt ở bên trái, bên phải, trên hoặc dưới cùng của ô vuông trống).

Chúc may mắn trong việc giải quyết các câu đố!

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: