Tic Tac Toe

Bạn đang chơi Tic Tac Toe với máy tính.

Tic Tac Toe trống vuôngTic Tac Toe trống vuôngTic Tac Toe trống vuông
Tic Tac Toe trống vuôngTic Tac Toe trống vuôngTic Tac Toe trống vuông
Tic Tac Toe trống vuôngTic Tac Toe trống vuôngTic Tac Toe trống vuông

Tic Tac Toe quy tắc

Có hai người chơi; một người chơi có dấu X và người kia chơi có dấu 0. Cả hai đều di chuyển luân phiên, bắt đầu với người chơi X. Họ chỉ có thể di chuyển trong các ô vuông trống rỗng. Ban đầu, bảng được làm bằng 9 ô vuông trống, thẳng hàng trên một bảng 3x3. Mục đích của trò chơi là tạo ra 3 dấu hiệu riêng trên một cột, hàng hoặc đường chéo. Nếu bảng được lấp đầy nhưng không ai trong số các cầu thủ nào đạt được mục tiêu này, thì trận đấu kết thúc bằng hòa.

Trò chơi trực tuyến khác