Trượt

Các quy tắc

Mục đích của trò chơi này là để tạo điểm. Bạn nhận được chúng khi bạn quản lý để thực hiện trên bảng đen 5 hoặc nhiều quả bóng cùng màu sắp xếp trên không gian liên tiếp. Bạn có thể di chuyển một quả bóng từ một vị trí nhất định sang một hình vuông tự do, nếu có một đường dẫn giữa hình vuông ban đầu và hình vuông đích. Trò chơi kết thúc khi tất cả các bảng đen được lấp đầy với quả bóng. 3 quả bóng xuất hiện ngẫu nhiên sau mỗi lần di chuyển, nhưng nếu bạn sắp xếp một cách chính xác các quả bóng sau đó chúng được loại bỏ khỏi bảng đen và điểm bổ sung được nhận. Chúc may mắn!

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: