Kiểm tra sự khéo léo của bạn trực tuyến


Panel Điều khiển

Số hiện tại: Giây:
Bắt đầu một bài kiểm tra mới

Mục đích của bài kiểm tra là nhấp vào tất cả các số, theo thứ tự tăng dần, càng nhanh càng tốt. Nếu bạn đã mất vài giây có giá trị vào đầu trò chơi, bạn có thể khởi động lại bài kiểm tra.

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.