Đoán Số

Bắt đầu một trò chơi mới

Đoán Số - Các Quy tắc

Đoán Số là một trò chơi mà bạn phải sử dụng logic của bạn để đoán một số bí mật 4 chữ số được chọn bởi máy tính vào đầu trò chơi. Số được hình thành với các chữ số từ 0 đến 9; mỗi chữ số xuất hiện nhiều nhất một lần.

Con số này được đoán bởi bạn qua nhiều lần thử. Một nỗ lực bao gồm trong một số đề xuất, được lựa chọn bởi bạn, và các máy tính trả lời. Máy tính phải cho bạn biết, trong câu trả lời của mình, có bao nhiêu chữ số bạn đoán trên cùng một vị trí, và có bao nhiêu chữ số bạn đoán trên một vị trí khác.

Sử dụng thông tin từ các máy tính trả lời, bạn phải đoán số sử dụng càng ít di chuyển càng tốt. Chúc may mắn!

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.