Cờ trung quốc

Các mảnh còn lại: 32

Bắt đầu một trò chơi mới

Cờ trung quốc - các quy tắc

Mục đích của trò chơi câu đố này là để khám phá một chuỗi các di chuyển mà rời khỏi cấu hình cuối cùng của trò chơi với càng ít càng tốt mảnh trên bảng.

Một động thái bao gồm việc lựa chọn một mảnh cụ thể trên bảng, mà có một mảnh hàng xóm nằm gần nó. Bằng cách thực hiện di chuyển, mảnh nhảy qua hàng xóm của nó và hạ cánh ngay trên nó, nơi một điểm trống phải được tìm thấy. Người hàng xóm đã nhảy qua được lấy ra khỏi hội đồng quản trị.

Để chỉ ra một di chuyển, nhấp vào mảnh mà bạn muốn di chuyển, và sau đó nhấp vào hình vuông đích. Các mảnh giữa chúng sẽ tự động bị loại bỏ nếu di chuyển là hợp lệ.

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: