Di chuyển
Cấp: 1 (ra khỏi 9)

Di chuyển: 0

Thử lại mức này
Bỏ qua cấp độ này

Di chuyển - Tổng quan

Mục đích của trò chơi là để di chuyển các quả bóng đến vị trí cuối cùng của họ.

Để di chuyển người đàn ông nhỏ xung quanh bạn có thể sử dụng các mũi tên bàn phím hoặc bạn có thể nhấp vào đích mong muốn của nó.

Trò chơi trực tuyến khác