Di chuyển
Cấp: 2 (ra khỏi 9)

Di chuyển: 0

Thử lại mức này
Bỏ qua cấp độ này

Di chuyển - Tổng quan

Mục đích của trò chơi là để di chuyển các quả bóng đến vị trí cuối cùng của họ.

Để di chuyển người đàn ông nhỏ xung quanh bạn có thể sử dụng các mũi tên bàn phím hoặc bạn có thể nhấp vào đích mong muốn của nó.

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.