Trượt ô vuông

Đến lượt của bạn để thực hiện các động thái tiếp theo...

Bắt đầu một trò chơi mới

Các quy tắc

Trượt hình vuông có các quy tắc sau:

  • mỗi người chơi (bạn và máy tính) thực hiện cách khác một động thái, bắt đầu với bạn
  • bạn được phép di chuyển chỉ các ô vuông màu xanh
  • máy tính chỉ di chuyển các ô vuông màu xanh lá cây
  • một động thái bao gồm việc chuyển đổi hình vuông tự do với một trong những hình vuông gần nó
  • để làm cho chuyển đổi, các ô vuông phải có một mặt chung
  • trò chơi bị mất bởi người chơi không còn có thể di chuyển

Để chọn hình vuông màu mà bạn muốn di chuyển, hãy nhấp vào hình vuông đó.

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: