Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Quy tắc của trò chơi

  • tất cả các ô vuông trống phải được lấp đầy với các số khác nhau, từ 1 đến 9.
  • tổng của mỗi khối ngang phải bằng với đầu mối bên trái của nó.
  • tổng của mỗi khối dọc phải bằng với đầu mối trên đỉnh của nó.
  • không có số có thể được sử dụng trong cùng một khối nhiều hơn một lần.
  • mỗi câu đố có một giải pháp độc đáo.

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: