Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Quy tắc của trò chơi

  • tất cả các ô vuông trống phải được lấp đầy với các số khác nhau, từ 1 đến 9.
  • tổng của mỗi khối ngang phải bằng với đầu mối bên trái của nó.
  • tổng của mỗi khối dọc phải bằng với đầu mối trên đỉnh của nó.
  • không có số có thể được sử dụng trong cùng một khối nhiều hơn một lần.
  • mỗi câu đố có một giải pháp độc đáo.

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.