Mỏ - Các quy tắc

Trò chơi còn được biết đến dưới cái tên Minesweeper: một bảng chứa những quả bom nhất định, mà phải được chỉ ra bởi người chơi. Bạn có thể tìm thấy với một nhấp chuột số lượng bom tìm thấy trong 8 hình vuông hàng xóm; nếu một hình vuông là trong một góc hoặc trên lề hội đồng quản trị, sau đó số lượng hàng xóm có thể nhỏ hơn 8.

Để đánh dấu một hình vuông là có một quả bom, bạn có thể nhấp chuột phải vào nó. Nếu không, nhấp chuột trái vào nó để tìm số lượng bom trong các ô vuông hàng xóm.

Trò chơi kết thúc khi tất cả các ô vuông, bom ngoại trừ, được phát hiện. Trò chơi bị mất khi bạn nhấp chuột trái một quả bom.

Mỏ

Số ô vuông trên ngang:

Số ô vuông theo chiều dọc:

Bắt đầu một trò chơi mới

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: