Rumani Whist

Thẻ máy tính   |   Tổng số điểm: 0

(các) thẻ của bạn   |   Tổng số điểm: 0

Bảng điểm [mở rộng]

Rumani Whist- Quy tắc

Trò chơi Rumani Whist có các quy tắc sau:

 • từ thẻ boong tiêu chuẩn, chỉ có 8 thẻ cho mỗi người chơi được giữ (ví dụ, 24 thẻ khi chơi với 3 người chơi).
 • để đạt được số yêu cầu, thẻ được loại bỏ bắt đầu từ các giá trị thấp hơn (2, 3, 4 và vân vân).
 • với các thẻ còn lại, một số vòng được chơi, theo mô hình 1 - 8 - 1.
 • điều này có nghĩa là 1 thẻ được xử lý cho mỗi người chơi ban đầu, sau đó 2, 3 và như vậy, lên đến 8, và sau đó trở lại về phía 1.
 • như một ngoại lệ, các vòng 1 và 8 lặp lại để cho phép mỗi người chơi là đại lý cho họ.
 • mỗi vòng bao gồm trong một giai đoạn ước tính, nơi người chơi nói số thủ thuật họ sẽ làm, và một giai đoạn chơi.
 • trong giai đoạn chơi, người chơi để các đại lý trái chơi thẻ đầu tiên; những người khác phải chơi một thẻ của cùng một bộ đồ.
 • nếu họ không có một thẻ của cùng một bộ đồ, họ phải chơi một trump, nếu không họ có thể đặt xuống bất kỳ thẻ.
 • lừa được thực hiện bởi các cầu thủ với trump cao nhất (hoặc phù hợp ban đầu cao nhất nếu không có trump được đặt xuống).
 • nếu người chơi ước tính chính xác số thủ thuật, họ được thưởng với 5 điểm + 1 điểm cho mỗi thủ thuật thực hiện.
 • nếu không, điểm số của họ được hạ xuống với sự khác biệt giữa ước tính và số thủ thuật được thực hiện.
 • trò chơi kết thúc sau vòng cuối; người chiến thắng là người chơi có số điểm cao nhất vào cuối trò chơi.

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.