Tiền đạo

Bạn có tín dụng.
Chọn số tiền bạn muốn đặt cược:

Bắt đầu một trò chơi mới

Tiền đạo - Những quy định

Bạn phải chọn số tiền mà bạn sẽ đặt cược. Nếu bạn thực hiện một 2-2-2, bạn kiếm được 3 lần nhiều hơn. Nếu bạn thực hiện một 3-3-3, bạn kiếm được 5 lần nhiều hơn. Nếu bạn thực hiện một 4-4-4, bạn kiếm được 10 lần so với số tiền bạn đặt cược. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn thua. Chúc may mắn!

Trò chơi trực tuyến khác


Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng: