Tiền đạo

Bạn có tín dụng.
Chọn số tiền bạn muốn đặt cược:

Bắt đầu một trò chơi mới

Tiền đạo - Những quy định

Bạn phải chọn số tiền mà bạn sẽ đặt cược. Nếu bạn thực hiện một 2-2-2, bạn kiếm được 3 lần nhiều hơn. Nếu bạn thực hiện một 3-3-3, bạn kiếm được 5 lần nhiều hơn. Nếu bạn thực hiện một 4-4-4, bạn kiếm được 10 lần so với số tiền bạn đặt cược. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn thua. Chúc may mắn!

Trò chơi trực tuyến khác

Hãy thử các trò chơi Goobix khác, được sắp xếp theo mức độ phổ biến của chúng:

1. Nonogram
Khám phá hình ảnh ẩn dựa trên đầu mối chữ số.

2. Futoshiki
Điền vào một bảng bằng cách tôn trọng bất bình đẳng.

3. X-bóng
Loại bỏ các nhóm quả bóng theo thứ tự đúng.

4. Sudoku
Điền vào các chữ số một bảng 9x9, với những hạn chế.

5. Bóng bắn súng
Làm cho các nhóm 3 quả bóng cho đến khi hết thời gian.